İki şirketten temettü kararı

Adel Kalemcilik, pay başına 5,71436999 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Şirket’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri:II,No:14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen 2023 yılı net karından 150.002.212 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 6,3493 TL tutarında brüt %634,93 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 5,71437 TL. tutarında net %571,44 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 26.09.2024 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 16.04.2024 tarihinde yapılacak Genel Kurul’un tasviplerine sunulmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. “

ANADOLU ISUZU’DAN TEMETTÜ KARARI

Anadolu Isuzu, pay başına 1,7857142 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II,No:14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS / TFRS) göre tespit edilen 2023 yılı net karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra brüt % 198,41 oranında 500.000.000,00 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 1,9841 TL (Net 1,7857 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifimizin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. “

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x